Innlegg av admin

Folketilvekst i løpet av året

Her viser vi en oversikt over folketilveksten fra 1. januar til utgangen av 4. kvartal for de fem siste årene. Folketilveksten er summen av fødselsoverskuddet og nettoinnvandringen.