Innlegg i kategorien Ukategorisert

Om barometeret:
Mandat og begreper

Bakgrunn og målsetting Grenlandsbarometeret er et utvalg av indikatorer som beskriver sider ved utviklingen i det kommunale tjenestetilbudet i Grenland. Indikatorene er hentet fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database og er reviderte tall for perioden 2012 til 2015, mens 2016-tallene er ureviderte per 15. mars 2017. Utvikling av Grenlandsbarometeret inngår som en del av et treårig prosjekt (3-årig […]

Oversikt over etablerte samarbeid i Grenland

Her viser vi en oversikt over etablerte samarbeid i Grenland. Noen grenlandskommuner har etablert samarbeid med kommuner også utenfor Grenland, men de samarbeidene kommer ikke fram på denne listen. Etablerte samarbeid i Grenland – oversikt