Innlegg i kategorien Aktuelt

Folkevekst i løpet av året

Her viser vi en oversikt over folketilveksten fra 1. januar til utgangen av 4. kvartal for de fem siste årene. Folkeveksten er summen av fødselsoverskuddet og nettoinnvandringen.