Fysisk planlegging

 

Tallene er oppdatert 15. mars 2017.

KG 2016 er forkortelse for KOSTRA-gruppe 2016. De seks grenlandskommunene sorterer under fem KOSTRA-grupper, og KG 2016 viser gjennomsnittsverdien for den enkelte grenlandkommunes KOSTRA-gruppe for året 2016. For mer informasjon om KOSTRA-grupper se Om barometeret på startsiden.

Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig

Fra og med 2007 gjelder oppgitt gebyr enebolig på 200 kvm. Til og med 2006 gjaldt gebyrstørrelsen enebolig på 120 kvm 1. Det mangler tall for KOSTRA-gruppene. Vi viser derfor snittet for landet i stedet. Det mangler foreløpige tall for 2016 for Drangedal og landet.

 


Saksbehandlingstid

Det mangler opplysninger om saksbehandlingstid for Porsgrunn og Kragerø i 2013, Skien i 2016 og Drangedal i 2013 og 2016.

 

Byggesaker med 12 ukers frist gjelder rammesøknader og ett-trinns-byggesøknader. Det mangler opplysninger om saksbehandlingstid for Skien og Siljan i 2016, Kragerø i 2013, Drangedal 2013 og 2016.  Siden det mangler tall for KOSTRA-gruppene vises i stedet gjennomsnittet for landet, hvor av det mangler tallverdi for 2016.

 

 

 

Vis 1 fotnoter

  1. KOSTRA-Faktaark: Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 § 20-1 a, Statistisk sentralbyrå.