Fysisk planlegging

 

 

Tallene nedenfor er oppdatert 15. juni 2016.

KG 2015 er forkortelse for KOSTRA-gruppe 2015. De seks grenlandskommunene sorterer under fem KOSTRA-grupper, og KG 2015 viser gjennomsnittsverdien for den enkelte grenlandkommunes KOSTRA-gruppe for året 2015. For mer informasjon om KOSTRA-grupper se Om barometeret på startsiden.

 

Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig

Fra og med 2007 gjelder oppgitt gebyr enebolig på 200 kvm. Til og med 2006 gjaldt gebyrstørrelsen enebolig på 120 kvm 1. Det mangler tall for KOSTRA-gruppene.

 

 


Saksbehandlingstid

Det mangler opplysninger om saksbehandlingstid for Kragerø og Drangedal i 2013.

 

 

 

Byggesaker med 12 ukers frist gjelder rammesøknader og ett-trinns-byggesøknader. Det mangler opplysninger om saksbehandlingstid for Kragerø og Drangedal i 2013, samt tall for KOSTRA-gruppene.

 

  

 

 

Vis 1 fotnoter

  1. KOSTRA-Faktaark: Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 § 20-1 a, Statistisk sentralbyrå.